Kontakta oss

Besöksadress:

Växjö Waldorfförskola ekonomisk förening

Lugnets väg 25

352 63 Växjö

Ni hittar oss också på Facebook och Instagram @vaxjowaldorfforskola
www.waldorf.se
www.iaswece.org
https://solmarka.se/

Välkomna att kontakta oss på telefon eller via mail

Vi tar gärna emot besök.

Moa Snyder – Rektor
Telefon: 073-680 19 72

E-mail: info@vaxjowaldorfforskola.se
Telefonnummer till barngrupperna:
Storbarnsgrupp – 073-659 82 07
Småbarnsgrupp – 070-454 18 79

Intresserad av plats?
Anmäl ditt barn via Växjö kommuns kösystem SAITS
Hör även av er till oss via telefon eller mail så bokar vi in en tid för ett besök.

Köregler
Förtur gäller för:
1. Syskon.
2. Barn vars föräldrar har gått på denna förskola.
3. Barn som tidigare gått på Waldorfförskola och som flyttar till Växjö.
4. Anmälningsdatum.

Klagomålshantering

Rutiner för klagomål mot utbildningen och förbättringsförslag på Växjö Waldorfförskola Ekonomisk förening

Syftet är att få ett underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet, samt ge vårdnadshavare möjlighet till påverkan. Det kan också handla om att tydliggöra waldorfförskolans uppdrag och gränserna för detta.

De allra flesta frågor som uppstår mellan vårdnadshavare och ansvariga i förskoleverksamheten bör kunna lösas genom samtal, för att reda ut missuppfattningar och reda ut misstag. Ibland är man inte överens, vilket kan bero på olika tolkningar av de regler som finns eller med missnöje med reglerna i sig.

Följande rutiner gäller då förälder är missnöjd med utbildningen:

  • I första hand: Vänd dig till den pedagog som har huvudansvar för ditt barn.
  • 
I andra hand: Vänd dig till rektorn.
  • 
I tredje hand: Vänd dig till styrelsen för Växjö Waldorfförskola Ekonomisk förening.

Om du vill lämna ett skriftligt klagomål kan du göra det
 via mail: info@vaxjowaldorfforskola.se 
eller brev: Växjö Waldorfförskola, Lugnets väg 25, 352 63 Växjö.

Vi på Växjö Waldorfförskola arbetar för att svara så snart som möjligt.

Alla skriftliga klagomål redovisas på nästkommande kollegium och styrelsemöte. Om du inte är nöjd med svaret kan du begära en förnyad prövning av ärendet.

Vi är självklart även intresserade av positiva synpunkter och förslag på förbättringar.

Hör gärna av dig