Barngrupper

Storbarnsgrupp

Dagen på storbarnsgruppen börjar med att vi tar emot barnen ute på gården. Strax efter kl. 8 äter vi frukost, havregrynsgröt med mjölk, kanel och äppelmos. Sen blir det samling med anknytning till pågående tema.

Därefter är det fri lek och i ett rum byggs det med klossar, i ett annat rum har det, med en förskollärares hjälp, blivit en stor koja och nu håller rollerna i familjen som ska bo där på att fördelas. I det lilla kyffet är det en läkarmottagning för skadade och sjuka dockor och i korridoren byggs det en båt av småstolarna.

Efter ett stunds intensivt lekande brukar en del lekar börja lösa upp sig. Då tar vi en kort äppelstund och sen går vi ut på gården. Utelekarna formas mycket av årstid och väderlek. På storbarnens gård finns lekstugor, en stor sandlåda, stockar att klättra och balansera på, eldstad och en liten backe för att åka stjärtlapp i på vintern.

Kl. 11.30 går vi in för att äta lunch. Förutom att njuta av den goda maten, är stunden runt matbordet ett bra tillfälle till fina samtal. När alla är mätta och nöjda har de äldsta barnen ansvaret att bära ner serveringsskålarna till köket. Sedan mår alla bra av en lugn stund, med först saga och sedan vila. Mellan vilan och mellanmålet blir det tid för mer lek, eller för att rita, pussla, läsa böcker eller handarbeta. Efter mellanmålet går vi ut och är ute tills barnen går hem. På våren och början av hösten är vi mer ute och går då ofta ut direkt efter vilan

Varje onsdag förmiddag går storbarnsgruppen på skogsutflykt, bara med uppehåll under den kallaste och mörkaste tiden. I skogen kan andra sorters lekar uppstå, och det görs ständigt nya upptäckter i naturen. Här ges också rika möjligheter att arbeta med många olika läroplansmål.

Med de stora barnen arbetar vi med alla läroplansmålen, dels i det dagliga livet på förskolan och dels genom särskilda teman. Vi fångar gärna upp och knyter an till vad som rör sig i barngruppen som intressen, frågor eller händelser.

Småbarnsgrupp

Idag finns det två småbarnsgrupper med fem barn och en pedagog i varje grupp. Växjö waldorfförskola var en av de första waldorfförskolorna i Sverige som startade småbarnsgrupper. Att vi valt att ha så små grupper beror på att det lilla barnet behöver mycket tid, stöd och mognad att utveckla sina sociala förmågor. I den lilla gruppen får barnet också möjlighet att i lugn och ro växa och utvecklas. Som stöd för detta är det viktigt att skapa goda och trygga vanor, en dagsrytm och en årsrytm samt att barnet omges av värme, trygghet och glädje.

Vi har inrett rummen så att barnen hela tiden kan se och uppleva pedagogen i alla de göromål som sker under en dag. Inredningen är enkel med milda och enhetliga färger. Leksakerna är av naturmaterial. Rytmen och de goda vanorna är stommen i småbarnsgrupperna. Det gör att barnet kan känna trygghet och tillit på förskolan.

Att vara ute varje dag är viktigt oavsett väder och vind. Barnen har ett stort rörelsebehov och vår trädgård ger rika möjligheter till det. Vi kan följa årstidernas växlingar och de olika aktiviteterna som följer med dem. T ex att gräva i sandlådan, gå, springa och rulla i vår lilla backe. Klättra på stocken, hoppa i vattenpölar och plocka vårens första blommor.

Maten är viktig här på förskolan, att få känna doften från köket sprida sig i rummet. Varje dag vid 11-tiden går vi in för att äta. Glädjen och förväntan är alltid stor. Barnen frågar livligt: ”Är det soppdagen eller pastadagen idag?

När vi ätit vår lunch har vi en sovstund. Varje barn har sin egen säng. Kudde, täcke, lakan och eventuellt också ett gosedjur är medtaget hemifrån för att skapa extra trygghet för barnet.

Under de första levnadsåren genomgår de små barnen en oerhörd utveckling kroppsligt och motoriskt liksom språkligt. Som individ utvecklas de till ett avskilt jag och de lär sig att fungera socialt med andra människor och att börja förstå och förhålla sig till världen omkring sig.

Vid ungefär tre års ålder är barnet sedan moget att lämna småbarnsgruppernas trygga lilla värld och flytta upp till storbarnsgruppen.

Hör gärna av dig