"Ta emot dem med vördnad-fostra dem med kärlek-lämna dem i frihet"

På Växjö Waldorfförskola erbjuder vi barnen:

  • Vegetarisk mat lagad på ekologiska och biodynamiska råvaror i vårt egna kök.
  • Tid för den fria och skapande leken. 
  • Utomhusvistelse varje dag i vacker och stor utemiljö. 
  • Lekmaterial som främjar och utvecklar fantasin. 
  • Sagoberättande, dockspel, rim och ramsor.
  • Rytm och kontinuitet.