På Växjö Waldorfförskola erbjuder vi barnen:

  • Bra mat! Ekologisk/biodynamisk odlad. Hembakat bröd, maten lagas från grunden.
  • Tid för den fria och skapande leken.
  • Utomhusvistelse varje dag i vacker och stor utemiljö.
  • Lekmaterial som främjar och utvecklar fantasin.
  • Sagoberättande, dockspel, rim och ramsor.
  • Rytm och kontinuitet. Stiftelsen Nyponblomman, Växjö Waldorfförskola