Idag finns det 2 småbarnsgrupper med 5 barn och en personal i varje. Minst en av dem är förskollärare. Växjö Waldorfförskola var en av de första waldorfförskolorna i Sverige som startade småbarnsgrupper. Att vi valt att ha så små grupper beror på att det lilla barnet ännu inte är ett gruppbarn. Det behöver mycket tid, stöd, och mognad att utveckla sina sociala förmågor och i den lilla gruppen får barnet också möjlighet att i lugn och ro växa och utvecklas. Som stöd för detta är det viktigt att skapa goda och trygga vanor, en dagsrytm och en årsrytm samt att barnet omges av ett hölje av värme och trygghet och glädje.

Vi har inrett rummen så att barnen hela tiden kan se och uppleva förskolläraren i alla de göromål som sker under en dag. Inredningen är enkel med milda och enhetliga färger. Leksakerna är av naturmaterial. Rytmen och de goda vanorna är stommen i småbarnsgrupperna. Det gör att barnet kan känna trygghet och tillit på förskolan.

Att vara ute varje dag är viktigt oavsett väder och vind. Barnen har ett stort rörelsebehov och vår trädgård ger rika möjligheter till det. Vi kan följa årstidernas växlingar och de olika aktiviteterna som följer med dem. T ex att gräva i sandlådan, gå, springa och rulla i vår lilla backe. Klättra på stocken, hoppa i vattenpölar och plocka vårens första blommor. 

Maten är viktig här på förskolan, att få känna doften från köket sprida sig i rummet. Varje dag vid 11-tiden går vi in för att äta. Glädjen och förväntan är alltid stor. Barnen frågar livligt: ”Är det soppdagen eller makaronidagen idag?

När vi ätit vår måltid har vi en sovstund. Varje barn har sin egen säng. Kudde, täcke, lakan och eventuellt också ett gosedjur är medtaget hemifrån för att skapa extra trygghet till barnet.

Under tiden från 1 till 3 år genomgår de små barnen en oerhörd utveckling kroppsligt och motoriskt liksom språkligt. Som individ utvecklas de till ett avskilt jag, och de lär sig att fungera socialt med andra människor och att börja förstå och förhålla sig till världen omkring sig. De läroplansmål vi arbetar med i småbarnsgrupperna är de som berör dessa områden.

Vid ungefär 3 års ålder är barnet sedan moget att lämna småbarnsgruppernas trygga lilla värld och vandra över till en storbarnsgrupp.