Storbarnsgrupp - för barn mellan 3-6 år


Växjö waldorfförskola har sina lokaler i den charmiga gamla läkarvillan på Lugnetområdet. Vi har tillgång till en underbar utemiljö med rika möjligheter för barnen att utforska naturen och leka i den. 


Förutsättningen och grunden för Växjö Waldorfförskola är waldorfförskolepedagogik. Det innebär att Växjö Waldorfförskola tillfullo bejakar och ställer sig bakom de grundläggande värden, riktlinjer och mål som anses i Skollagen 2010:800 och läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Men vägen att nå strävansmålen utgår från den waldorfpedagogiska metoden.  


Vårt uppdrag är att möta varje barn som kommer till förskolan med största kärlek, vördnad, inlevelse och kunskap, samt att stödja barnet i dess utveckling och lärande med utgångspunkt i waldorfpedagogiken samt gällande skollag och Lpfö 18.


Idag finns det en storbarnsgrupp med 13 barn på förskolan. I barngruppen arbetar två utbildade waldorfförskollärare med många års erfarenhet samt en utbildad förskollärare. 


Den dagliga rytmen:


  • Frukost äter vi kl 8:15. Pedagogerna lagar själva frukost i barngrupperna. Havregrynsgröt med äppelmos, kanel och mjölk serveras tillsammans med knäckebrödssmörgås. Havregrynen, och knäckebrödet är från Saltå kvarn i Järna. Grönsakerna och mjölken beställer vi ifrån Solmarka Gård utanför Kalmar och så långt det går köper vi bara Krav-märkta produkter. Mat av god kvalitet är men andra ord viktigt för oss här på förskolan. 
  • Vid 9-tiden är det samling med rim, ramsor, sång och rörelse. Vi arbetar också med olika teman som vi väver in i samlingen t.ex matematik, språk, naturvetenskap m.m
  • Praktisk och konstnärlig aktivitet. 
  • Fri lek inne och ute.
  • Nu har dofterna från köket börjar sprida sig och barnen frågar ivrigt vår kock Alan vad det blir för mat idag.
  • Efter maten är den sagostund eller dockspel, följt av en stunds vila på fårskinn med kunde och filt. 
  • Praktisk och konstnärlig aktivitet. 
  • Mellanmål äter vi gärna ute och vädret tillåter.
  • Fri lek inne eller ute.


Vi är ute varje dag och upplever alla elementen; jord, vatten, luft och eld. På onsdagar besöker vi skogen där barnen får uppleva naturen genom årets lopp.  Utedagarna är ett utmärkt sätt att  arbeta på för att ge barnen möjligheter att utveckla sina förmågor i samklang med både de waldorfpedagigiska och nationella strävansmålen. Det är också betydelsefullt att vi göt detta kontinuerligt och under hela läsåret. 


Språket utvecklas med rim och ramsor, sagoberättande, högläsning, sång samt i det aktiva lyssnandet och samtalen med barnen. En fördel med att ha mindre barngrupper är att förskollärarna kan vara extra lyhörda för hur barnen uppfattar undervisningen, och anpassa den så att de kan vara till stöd för varje barns utveckling och lärande.  


Det är alltid vuxna i närheten av barnen. Även då det är få barn kvar är vi alltid två förskollärare omkring barnen. Allmänna och dagliga göromål utförda av  förskollärarna ger inspiration till barnens egen lek. Förskollärarna arbetar också med praktiska sysslor som hör till livet på förskolan. Exempelvis bakning, städning och handarbete.


Vi arbetar medvetet med den fria leken och barnen får rika möjligheter till fri lek under dagen. Den fria leken är barnens egen skapande verksamhet. I leken tar barnet hela sitt väsen i bruk. I samspelet med omgivningen erfar barnen på ett omedvetet plan sina möjligheter och begränsningar. Emotionellt representerar den fria leken ett område där barnen kan bearbeta och experimentera med sina känslor. Erfarenheter och upplevelser förvandlas till ett växande, och utvecklas när barnet får möjlighet att i leken fördjupa, organisera och integrera dem i sig själv.


Det är mycket viktigt att barnen får använda alla sina sinnen och att de blir stimulerade på ett sunt sätt. Det sker t.ex. genom sagoberättande, lek ute och inne, sång, rollen och drama, dockspel, doften av matlagning, bakning, målning och teckning.  


pastedGraphic.png


Barnen på förskolan får små uppgifter alltefter ålder. T.ex. att hjälpa till att bära ner skålar efter maten till vår kock Alan, eller hjälpa de mindre barnen.


Waldorfförskolläraren strävar efter att se och möta barnet som en individ och ge barnet de stöd och den stimulans som just hen behöver utifrån sina personliga förutsättningar. Samtidigt måste pedagogen visa stor respekt för barnets integritet. Detta innebär att förskolläraren måste vara flexibel och ha ett konstnärligt förhållningssätt till sitt arbete. En Waldorfförskola står i skapande process. Den kan inte utformas efter givna regler eller föreställningar eftersom alla barn är olika och barngrupperna förändras varje år.