Klagomålshantering

Rutiner för klagomål mot utbildningen och förbättringsförslag på Växjö Waldorfförskola Ekonomisk förening 

 Syftet är att få ett underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet, samt ge vårdnadshavare möjlighet till påverkan. Det kan också handla om att tydliggöra waldorfförskolans uppdrag och gränserna för detta. 

 De allra flesta frågor som uppstår mellan vårdnadshavare och ansvariga i förskoleverksamheten bör kunna lösas genom samtal, för att reda ut missuppfattningar och reda ut misstag. Ibland är man inte överens, vilket kan bero på olika tolkningar av de regler som finns eller med missnöje med reglerna i sig. 

 Följande rutiner gäller då förälder är missnöjd med utbildningen:

 * I första hand: Vänd dig till den pedagog som har huvudansvar för ditt barn.


* I andra hand: Vänd dig till rektorn.


* I tredje hand: Vänd dig till styrelsen för Växjö Waldorfförskola Ekonomisk förening. 

 Om du vill lämna ett skriftligt klagomål kan du göra det
 via mail: info@vaxjowaldorfforskola.se 
eller brev: Växjö Waldorfförskola, Lugnets väg 25, 352 63 Växjö 

 Vi på Växjö Waldorfförskola arbetar för att svara så snart som möjligt. 


Alla skriftliga klagomål redovisas på nästkommande kollegium och styrelsemöte. Om du inte är nöjd med svaret kan du begära en förnyad prövning av ärendet. 


Vi är självklart även intresserade av positiva synpunkter och förslag på förbättringar.

 Växjö Waldorfförskola Ekonomisk förening, augusti 2022