Storbarnsgrupp
För barn mellan 3 - 6 år 

Växjö waldorfförskola har sina lokaler i den gamla charmiga läkarvillan på Lugnetområdet. Vi har tillgång till underbar utemiljö med stor möjlighet för barnen att utforska naturen och leka i den. Vi är ute och leker varje dag trots väder och vind. 


 Idag finns det två storbarnsgrupper med 6 - 10 barn i varje grupp. I barngrupperna arbetar välutbildade Waldorfförskollärare med många års erfarenhet. Samt en utbildad förskollärare. 
På Waldorfförskolan är den dagliga och årliga rytmen mycket väsentlig. Vardagen blir härigenom överskådlig och igenkännbar. Vi har en harmonisk växling mellan vila och aktivitet. Varje dag följer samma rytm vilket skapar en trygghet som barnen kan vila i.

Den dagliga rytmen:
  • Frukost äter vi kl 8.00, pedagogerna lagar själv frukost i barngrupperna. Havregrynsgröt med äppelmos, kanel och mjölk serveras tillsammans med knäckebrödssmörgås. Havregrynen och knäckebrödet är biodynamiskt, från Saltå Kvarn i Järna. Grönsakerna beställer vi från Solmarka gård utanför Kalmar och så långt de går köper vi KRAV-märkta mjölkprodukter. Maten är med andra ord viktigt för oss på lekskolan.
  • Vid niotiden är det samling med rim, ramsor, sång och rörelse.
  • Praktisk och konstnärlig aktivitet.
  • Fri lek inne och ute.
  • Nu har dofterna från köket börjat sprida sig och barnen springer ivrigt till vår kock och frågar vad de blir till mat.
  • Efter maten är det sagostund eller dockspel, vid behov följt av en stunds vila eller fotmassage. 
  • Utomhuslek.
  • Mellanmål äter vi ute om vädret tillåter.
  • Fri lek ute eller inne.
Vi är ute varje dag och upplever alla elementen; jord, vatten, luft och eld. På onsdagar besöker vi skogen där barnen får uppleva naturen
genom årets lopp. Utedagarna är ett utmärkt sätt att arbeta för att ge barnen möjlighet att utveckla sina förmågor i samklang med både de
waldorfpedagogiska och nationella strävansmålen. Det är också betydelsefullt att vi gör detta kontinuerligt och under hela läsåret. 


Språket utvecklas med rim och ramsor, sagoberättande, högläsning, sång samt i det aktiva lyssnandet och samtalen med barnen.

Det är alltid vuxna i närheten av barnen. Även då det är få barn kvar är vi alltid minst två vuxna omkring barnen. Allmänna och dagliga göromål utförda av de vuxna ger inspiration till barnens egen lek. De vuxna arbetar med praktiska sysslor som hör till livet på förskolan. Exempelvis bakning, städning och handarbete. 


Vi arbetar medvetet med den fria leken och barnen får långa stunder av fri lek under dagen. Den fria leken är barnens egen skapande verksamhet. I leken tar barnet hela sitt väsen i bruk. I samspelet med omgivningen erfar barnen på ett omedvetet plan sina möjligheter och begränsningar. Emotionellt representerar den fria leken ett område där barnen kan bearbeta och experimentera med sina känslor. Erfarenheter och upplevelser förvandlas till ett växande, och utvecklas när barnet får möjlighet att i leken fördjupa, organisera och integrera dem i sig själv. 

Det är mycket viktigt att barnen får använda alla sina sinnen och att de blir stimulerade på ett sunt sätt. Det sker t.ex. sagoberättande, lek ute och inne, sång, rollek och drama, dockspel, doften av matlagning, bakning, målning, teckning.

Barnen på förskolan får små uppgifter alltefter ålder. T.ex. hjälpa till vid maten eller hjälpa mindre barn. 

Waldorfförskolläraren strävar efter att se och möta barnet som en individ och att ge barnet det stöd och den stimulans som just han/hon behöver utifrån sina personliga förutsättningar. Samtidigt måste pedagogen visa stor respekt för barnets integritet.  Detta innebär att waldorfförskolläraren måste vara flexibel och ha ett konstnärligt förhållningssätt till sitt arbete. En waldorfförskola står i skapande process. Den kan inte utformas efter givna regler och föreställningar eftersom alla barn är olika och barngrupperna förändras varje år.