På Växjö Waldorfförskola erbjuder vi barnen:

  • Bra mat! Ekologisk/biodynamisk odlad. Hembakat bröd, maten lagas från grunden. 
  • Tid för den fria och skapande leken. 
  • Utomhusvistelse varje dag i vacker och stor utemiljö. 
  • Lekmaterial som främjar och utvecklar fantasin. 
  • Sagoberättande, dockspel, rim och ramsor.
  • Rytm och kontinuitet.